สำรวจอุทยานภูเก้า-ภูพานคำ อุทยานแห่งชาติชื่อดังในอุดรธานี

Posted by on May 9, 2022


อุทยานภูเก้า-ภูพานคำ

อุทยานภูเก้า-ภูพานคำ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 และกลายเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 50 ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 322 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เกินกว่าจะสำรวจได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลาสั้นๆ

เที่ยวทั่วไทยที่อุทยานฯ อยู่ติดกับริมตลิ่งของอ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ มี ‘ภูเขา’ หินทราย 2 แห่งที่แยกออกจากกัน และปกคลุมไปด้วยป่าเต็งรัง ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรังผสมผสาน สำนักงานใหญ่ของอุทยานภูเก้าภูพาน ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ใกล้ภูคันคาม

ภูพานคำ เทือกเขา (ส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน) อยู่ทางทิศตะวันออกของลุ่มน้ำพอง หากคุณขึ้นไปบนยอดเขา คุณจะเห็นทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำผ่านหุบเขาที่งดงามมาก ภูพานคำขึ้นชื่อแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและแหล่งประมงของจังหวัด

ภูขาว ภูเขาเป็นเทือกเขาหินทรายขรุขระรูปร่างคล้ายกระทะ ประกอบด้วยภูเขา 9 แห่ง ได้แก่ ภูฝาง ภูหาน ภูวัด ภูคุ้มปุน ภูเมย ภูจันทร์ ภูเกาะหม้อ ภูหลก และภูพรอ ถิ่นอาศัยของสัตว์ป่านานาพันธุ์ ภูเขาทั้ง 9 แห่งปกคลุมไปด้วยป่าเขียวชอุ่ม สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่

เที่ยวทั่วไทยวัดพระพุทธบาทภูขาว วัดโบราณมีรอยเท้าขนาดมหึมาสองรอย รอยเท้าหนึ่งเป็นรูปมนุษย์ และอีกรอยเป็นรอยเท้าสุนัขบนโขดหิน รอยเท้าดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับตำนานท้องถิ่นว่า “พระสุพรหมวิโมขะกับหมาเก้าหาง” ภายในบริเวณมีถ้ำเหมือนและถ้ำอาจารย์ซิม มีภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์และงานแกะสลักบนผนัง

ถ้ำเสือตก ถ้ำเช็ค ถ้ำปลาไฮ ถ้ำที่นี่เป็นแหล่งโบราณคดีที่น่าสนใจ มีภาพเขียนถ้ำและงานแกะสลักที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,500 ปี