เดินทางไป แปดริ้ว เมืองที่ไม่ได้มีแค่ วัดหลวงพ่อโสธร

Posted by on May 28, 2022


ฉะเชิงเทรา

เที่ยวไทย เมืองแปดริ้ว ฉะเชิงเทราเป็นเมืองเก่าริมแม่น้ำบางปะกงที่รู้จักกันในชื่อ “แปดริ้ว” ติดกับกรุงเทพฯ การเดินทางไปฉะเชิงเทราใช้เวลาไม่นาน

เมื่อพูดถึงฉะเชิงเทรา คนมักจะนึกถึงพระเกจิอาจารย์ประจำ “หลวงพ่อโสธร” พระพุทธรูปองค์สำคัญของไทย นอกจากนี้ฉะเชิงเทรายังมีชื่อเสียงในด้านมะม่วงอีกด้วย ในช่วงฤดูมะม่วงจะมีการจัดเทศกาลผลไม้ทุกปี ปัจจุบันในฉะเชิงเทรา มีการสร้างสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่หลายแห่งรวมกันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวใหม่ๆ ตลอดทั้งปี

เที่ยวไทย อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ใกล้ปากน้ำโจ้โล้ (คลองท่าลาด) ตำบลปากน้ำ กษัตริย์บุกทะลวงกองทัพพม่ารอบกรุงศรีอยุธยา และเคลื่อนทัพผ่านนครนายกและปราจีนบุรี หลังจากนั้นก็ปะทะกับชาวพม่าใกล้ปากแม่น้ำโชโล พระราชาทรงปราบชาวพม่ามีกำลังพลมากกว่ากองทหารของพระองค์ด้วยสติปัญญาของพระองค์ และทรงพักที่นี่

พระราชาทรงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะของพระองค์ ต่อมาบริเวณนั้นถูกกระแสน้ำกัดเซาะก่อนที่เจดีย์จะพังเมื่อราวปี พ.ศ. 2491 จากนั้นจึงสร้างอนุสรณ์สถานสถูปขึ้นบนพื้นที่เดียวกัน นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมและสักการะอนุสรณ์สถาน หรือชื่นชมทัศนียภาพริมแม่น้ำ มองเห็นเกาะลาดอยู่ฝั่งตรงข้าม

วัดพยัคฆ์อินทาราม เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตำบลบ้านใหม่ ตามคำจารึกบนแผ่นเงินที่พบตามรอยร้าวในเกาะระกำ ส่วนหนึ่งใต้พระอุโบสถ ของเจดีย์องค์ใหญ่ของวัด วัดนี้สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ผู้ว่าราชการฉะเชิงเทรา และ อินทร์ ภริยา เจดีย์เป็นอาคารแรกที่สร้างขึ้น

สิ่งที่น่าสนใจในวัด ได้แก่ เจดีย์ใหญ่ เจดีย์เล็กสององค์ ศาลพระพุทธบาท พระอุโบสถและหอระฆัง เจดีย์ขนาดใหญ่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ ว่ากันว่าแต่ก่อนจะมีบ้านของพระสงฆ์เล็กๆสองสามแถวที่มีโรงอาหารของพระสงฆ์และมีห้องเทศน์เรียกว่าศาลาดินตั้งอยู่ตรงกลาง

ศาลเมืองปราจีนบุรี ตั้งอยู่บนถนนมารุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา ใกล้กับศาลากลางเดิมเคยเป็นที่ตั้งศาลเมืองปราจีนบุรีในอดีต ปัจจุบันใช้เป็นอาคารของไทย สมาคมชาวพุทธฉะเชิงเทรา กรมศิลปากร และประกาศขึ้นทะเบียนเป็นซากโบราณของชาติ

และการเดินทางไปที่แปดริ้วใช้เวลาไม่นาน เพียงแค่ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปวัดที่ฉะเชิงเทราในวันหยุดกันมาก